Dane personalne  Aktualny adres do korespondencji:
  Dane rodziny


  Wolny/SingielZwiązek Małżeński

  Dane małżonka:  Adres zamieszkania małżonka:
  taknie

  Dane Dziecka: {{rep-1_index}}


  Adres zamieszkania:
  Dodatkowe przychody
  Przychody z zagranicy:
  mieszkałem i uzyskałem przychód poza granicami Niemiecmój małżonek/małżonka mieszkał poza granicami Niemiec i uzyskał tam przychód

  Dodatkowe przychody:

  W roku, który rozliczam, uzyskiwałem/uzyskiwałam dodatkowe przychody z tytułu:

  Zasiłek dla bezrobotnych ArbeitslosengeldZasiłek macierzyński ElterngeldZasiłek chorobowy Krankengeld

  Odliczenia podatkowe
  Dojazdy do pracy:

  Podwójne gospodarstwo domowe

  Czy utrzymujesz własne gospodarstwo domowe w centrum interesów życiowych oraz drugie w miejscu zatrudnienia?

  i

  przebywam w Niemczech ze względów zarobkowych, ale moje główne miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce

  taknie


  Inne koszty:

  Załączniki
  Załącz:
  Lohnsteuerbescheinigung, czyli kartę podatkowa:

  Druk EU/EOG z Polskiego Urzędu Skarbowego, jeśli Ty lub Twój małżonek uzyskał przychód w Polsce w roku, który chcesz rozliczać (Pobierz druk):

  Dodatkowe informacje

  (dane do konta bankowego, są niezbędne do elektronicznego wysłania deklaracji podatkowej)

  Dodatkowe informacje:

  Po wysłaniu formularza, skontaktujemy się z Tobą. Podpowiemy, co jeszcze możesz odliczyć, aby uzyskać najwyższy zwrot podatku z Niemiec. Najpierw zrobimy wstępne wyliczenie, potem Ty zdecydujesz, czy mamy wysłać Twoją deklarację podatkową do Niemieckiego Urzędu Skarbowego.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez firmę TAXOMI z siedzibą 98-200 Sieradz ul. P.O.W 59. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów kontaktowych, marketingowych i statystycznych, w trakcie, a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez TAXOMI. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. Oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą.

  Zgoda została zaakceptowana.


  ROZLICZ PODATEK