Rozliczenie i zwrot podatku z Niemiec

Jak odzyskać podatek z Niemiec?

Wystarczy, że uzupełnisz formularz ROZLICZ PODATEK i prześlesz go do nas.

Po przesłaniu formularza i wysłaniu karty podatkowej, skontaktujemy się z Tobą. Uwzględnimy wszystkie należne Ci ulgi i odliczenia. Najpierw zrobimy bezpłatną kalkulację tego, jaki zwrot podatku z Niemiec otrzymasz, a następnie to Ty zdecydujesz, czy to nam ostatecznie powierzysz rozliczenie podatku z Niemiec.

Jeśli zlecisz nam wykonanie rozliczenia podatkowego z Niemiec, będziemy do końca monitorować całą procedurę, a razie potrzeby kontaktować się z Niemieckim Urzędem Skarbowym (Finanzamt).

Zwrot podatku - kto może uzyskać?

Obowiązek rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech, a zwrot podatku

Każdy, kto pracuje w Niemczech, czy to cudzoziemiec, czy obywatel niemiecki, z reguły musi również płacić niemiecki podatek dochodowy.

Wszystkie przepisy dotyczące zwrotu podatku z Niemiec dotyczą osób, które mają w Niemczech miejsce zwykłego pobytu lub zamieszkania. Narodowość nie odgrywa tu żadnej roli. Każdy, kto mieszka i pracuje w Niemczech, podlega niemieckiemu prawu podatkowemu.

Jeśli przyjrzymy się niemieckiemu prawu podatkowemu, szybko zauważymy, że obowiązek podatkowy, zarówno ograniczony, jak i nieograniczony dotyczy wszystkich.

Zwrot podatku z Niemiec - jak sprawdzić?
Zwrot podatku z Niemiec - jak sprawdzić?
Taxomi - rozliczenie podatku z Niemiec
Taxomi - rozliczenie podatku z Niemiec

Komu należy się zwrot podatku z Niemiec?

Zwrot podatku z Niemiec może otrzymać każda osoba, która pracowała w Niemczech i opłacała tam podatki. Niezależnie od tego, czy jesteś obywatelem Niemiec, czy też pracowałeś tam tylko czasowo, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku.

Jak rozliczyć podatek z Niemiec, żeby otrzymać zwrot?

Aby otrzymać zwrot podatku z Niemiec, należy złożyć roczną deklarację podatkową. Jeżeli nie wiesz, na jaki zwrot podatku możesz liczyć, możesz zwrócić się do biura rachunkowego robiącego rozliczenia podatku i dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające dochody uzyskane na terenie Niemiec. Nie wszyscy otrzymają jednak zwrot podatku, niektórzy będą musieli dopłacić, jednak dotyczy to zazwyczaj tych, którzy mają obowiązek rozliczenia podatku, czyli głównie osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby, które legalnie pracowały na zatrudnieniu, w przeważającej większości będą cieszyć się zwrotem podatku w Niemczech. Bez zeznania podatkowego nie otrzyma się zwrotu nadpłaconego podatku w Niemczech, a samo złożenie deklaracji przypomina rozliczenie PIT. Nadpłacony podatek zostanie zwrócony na podane w rozliczeniu konto bankowe.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku w Niemczech

Do rozliczenia podatku w Niemczech będą potrzebne pewne dokumenty. Jeżeli mamy miejsce zamieszkania na terenie Polski, czyli jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą gewerbe bez adresu zamieszkania bądź jeżeli jesteśmy pracownikami transgranicznymi, bądź jeżeli małżonek, bądź małżonka mieszka w Polsce, niemiecki fiskus będzie żądał zaświadczenia krajów UE/EOG. To w zasadzie wszystko, czego potrzebujemy. Jedynie jeżeli jesteśmy zatrudnieni, z legalnym zatrudnieniem na terenie Niemiec wiąże się także zaświadczenie podatkowe, czyli karta Lohnsteuerbescheinigung. Nie dotyczy to jednak osób samozatrudnionych, czyli np. prowadzących działalność gospodarczą.

Ile zwrotu podatku z Niemiec można dostać?

To, ile zwrotu podatku z Niemiec otrzymasz, zależy od wielu czynników, takich jak wysokość wynagrodzenia, podatki, które były pobierane, a także czas, w którym pracowałeś w Niemczech. W zależności od tych czynników kwota zwrotu podatku z Niemiec może być bardzo zróżnicowana. Na wysokość zwrotu podatku z Niemiec ma wpływ między innymi związek małżeński, dochody w Polsce czy też niemieckie dokumenty i odliczenia, dlatego każdy przypadek należy analizować indywidualnie. Warto zaznaczyć, że w Niemczech obowiązują skomplikowane zasady podatkowe, a obciążenia podatkowe są dość wysokie. Dlatego też rozliczenia podatku dochodowego z Niemiec mogą być dla wielu pracowników z Polski istotnym źródłem dodatkowych środków finansowych.

Ile się czeka się na zwrot podatku z Niemiec?

Czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku nie jest z góry określony, dlatego niemiecki urząd skarbowy nie musi trzymać się żadnego terminu. To, że złoży się deklarację podatkową wcześniej, nie gwarantuje, że wcześniejsze otrzymanie decyzji podatkowej od niemieckiego urzędu skarbowego. Zazwyczaj następuje to w ciągu kilku miesięcy, jednak urząd skarbowy może zwlekać nawet rok, tym bardziej wtedy, gdy rozliczenie indywidualne jest niekompletne i trzeba dosyłać dokumenty świadczące o dochodach uzyskanych za granicami Niemiec.

Kiedy muszę dokonać płatności za rozliczenie podatkowe?

Najpierw uzupełniasz formularz ROZLICZ PODATEK, następnie my kontaktujemy się z Tobą, optymalizujemy odliczenia i ulgi, robimy dla Ciebie bezpłatne wyliczenie zwrotu podatku z zagranicy. Po otrzymaniu od nas informacji o przewidywanej kwocie podatku, jaką dostaniesz z powrotem, decydujesz, czy mamy zrobić Twoje rozliczenie podatkowe i wysłać je do niemieckiego urzędu skarbowego.Jeśli zatwierdzisz rozliczenie, wysyłamy Ci informację o płatności. Dla osoby indywidualnej rozliczenie podatku z Niemiec kosztuje 100€ (lub 450 zł), natomiast rozliczenie wspólne dla osób, będących w związku małżeńskim wynosi 120€ (lub 540 zł). Po zaksięgowaniu należności wysyłamy zeznanie podatkowe do niemieckiego urzędu skarbowego.

Czy od odzyskanego zwrotu podatku z Niemiec zostanie pobrana prowizja?

Taxomi nie pobiera żadnych prowizji od odzyskanej kwoty podatku z Niemiec. Cena za rozliczenie podatkowe jest u nas zawsze stała i nie zależy od wysokości zwrotu.

Czy będę musiał dokonać dodatkowych płatności?

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za rozliczenia podatku. Cena poprowadzenia całej procedury związanej z odzyskaniem podatku z Niemiec jest zawsze taka sama. Cenimy sobie przejrzystość i jasne warunki współpracy.

Rozlicz swój podatek z Niemiec z nami w dogodny Ci sposób:Napisz do nas, a odezwiemy się do Ciebie!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez firmę TAXOMI z siedzibą 98-200 Sieradz ul. Ul. P.O.W 59. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów kontaktowych, marketingowych i statystycznych, w trakcie, a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez TAXOMI. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. Oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą.
  Zgoda została zaakceptowana.


  Zwrot i rozliczenie podatku z Niemiec - najczęściej zadawane pytania

  1

  Kiedy mogę odzyskać cały zapłacony podatek z Niemiec?

  Cały zapłacony w Niemczech podatek można odzyskać wtedy, gdy wysokość dochodu do opodatkowania nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku. Kwota ta wynosiła dla singla w 2023 roku 10.908€ (w roku 2022 – 10.347€), natomiast dla związku małżeńskiego 21.816€ (w roku 2022 - 20.694€). Oznacza to, że jeśli podatnik w ciągu roku nie przekroczył odpowiednio kwoty wolnej, odzyska cały zapłacony podatek z Niemiec. Celem zatem każdego rozliczenia niemieckiego PIT-u jest pomniejszenie dochodu do opodatkowania, tak aby uzyskać jak najwyższy zwrot podatku z Niemiec. Ważne jest zatem uwzględnienie w deklaracji podatkowej odliczeń podatkowych oraz należnych ulg.
  2

  Jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku z Niemiec?

  Termin rozliczenia podatku z Niemiec niestety nie jest określony. Zależy to nie tylko od danego urzędu skarbowego, ale także od tego, kto zajmuje się naszym wnioskiem. W większości przypadków urzędom zajmuje od 4 do 6 miesięcy, aby dokonać rozliczenia. Czas trwania opracowywania rozliczenia podatku wynosi więc zazwyczaj do 6 miesięcy. Urzędy skarbowe nie mają jednak określonego terminu, do którego muszą zająć się rozliczeniem podatku, tak więc w zależności od złożoności danego przypadku czy też wymagania dodatkowych dokumentów niemieckie rozliczenie podatkowe może zająć dłużej. Niestety nie da się sprawdzić, na jakim etapie jest nasze rozliczenie, jednak po 6 miesiącach można spokojnie wysłać zapytanie do urzędu, aby upewnić się, że zajmują się naszą sprawą i że wszystko jest pod kontrolą.
  3

  Od czego zależy jaki zwrot podatku z Niemiec otrzymam?

  Wysokość zwrotu podatku z Niemiec zależy między innymi od różnicy, jaką podatnik ma rzeczywiście do zapłacenia za dany rok a pobraną przez pracodawcę i wpłaconą zaliczką z tytułu podatku dochodowego. Często zdarza się tak, że pracodawca co miesiąc płaci w urzędzie skarbowym większą zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika, niż wynika to później z rocznej kalkulacji. Wówczas wychodzi zwrot podatku dochodowego dla podatnika przy rozliczeniu rocznym. Ponadto kwotę do opodatkowania można pomniejszyć poprzez uwzględnienie w deklaracji odliczeń i ulg podatkowych udokumentowanych przez niezbędne dokumenty. Zwrot z Niemiec wynosi więc tyle, ile zostało nadpłaconego podatku w Niemczech.
  4

  Zwrot podatku z Niemiec - za ile lat wstecz można go uzyskać?

  Rozliczenie podatku z Niemiec można wykonać na 4 ostatnie lata, a rok podatkowy równa się rokowi kalendarzowemu. Oznacza to, że w roku podatkowym 2023 można uzyskać zwrot podatku z Niemiec za rok 2019, 2020, 2021, 2022. Jeśli w ciągu ostatnich lat osoba legalnie pracowała w Niemczech i nie zrobiła jeszcze deklaracji podatkowej, warto sprawdzić, czy nie należy Ci się zwrot z Niemieckiego Urzędu Skarbowego lub czy nie obejmuje cię obowiązek rozliczenia. Taxomi wykonuje bezpłatną kalkulację należnego zwrotu podatku z Niemiec i udziela szczegółowych informacji dotyczących tego, jak uzyskać zwrot podatku. W sytuacji, kiedy wykonanie rozliczenia podatkowego nie będzie Ci się opłacało, nie ponosisz żadnych kosztów.
  5

  Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej - kogo się dotyczy?

  Nie wszyscy bowiem mają obowiązek odprowadzenia podatku w Niemczech. Jednakże nawet jeżeli nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, mogą zrobić to dobrowolnie, a wtedy z bardzo dużym prawdopodobieństwem otrzymają zwrot podatku z Niemiec. Obowiązkowi rozliczenia podatku podlegają m.in. osoby samozatrudnione i posiadające więcej niż jednego pracodawcę, natomiast obowiązku składania deklaracji nie mają najczęściej ci, którzy mieli tylko jednego pracodawcę.
  6

  Rozliczenie podatku dochodowego z Niemiec - indywidualne czy z małżonkiem?

  Rozliczenie podatku dochodowego w Niemczech można przeprowadzić zarówno indywidualnie, jak i z małżonkiem. Wybór zależy od konkretnej sytuacji finansowej i życiowej małżonków. Jednak w zdecydowanej większości wspólne rozliczenie z małżonkiem opłaca się bardziej. Im większa różnica w zarobkach małżonków, tym większa korzyść podatkowa z wspólnego rozliczenia podatkowego. Wynika to z tego, że dochody uzyskane przez obojga małżonków są sumowane, a potem dzielone na pół i od tego obliczany jest podatek, który na terenie Niemiec jest progresywny, czyli wzrasta z każdym euro dochodu. W ten sposób podatek do zapłacenia zazwyczaj jest niższy. Warto wiedzieć że rozliczenia podatkowe z Niemiec można zrobić także z małżonkiem mieszkającym w Polsce. Jest to dodatkowo zazwyczaj bardzo korzystane.
  7

  Czy istnieją również wypadki, w których wcale nie można się rozliczać w Niemczech?

  Nie wszyscy mogą rozliczyć podatek z Niemiec i otrzymać decyzję podatkową. Jeżeli są spełnione wszystkie następujące kryteria, niemiecki urząd skarbowy może odrzucić rozliczenie w Niemczech i zarazem wstrzymać otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku:

  • Brak zameldowania

  • Brak miejsca pobytu (183 dni)

  • Kwota zarobionych w Niemczech dochodów nie przekracza 12.250 €

  • Dochody zagraniczne przekraczają 4.704 € (2020r.) i stanowią więcej niż 10% wszystkich dochodów

  • Jeżeli nie ma dochodów z innych źródeł na terenie Niemiec

  • Jeżeli nie jest się na kombinacji klas podatkowych 3/5

  • Jeżeli się nie otrzymywało nieopodatkowanych świadczeń powyżej 410 €


  Kwoty wolne od podatku

  rok

  Osoba indywidualna

  Małżeństwo

  2020

  9.408 €

  18.816 €

  2021

  9.744 €

  19.488 €

  2022

  10.347 €

  20.694 €

  2023

  10.908 €

  21.816 €

  2024

  11.604 €

  23.208 €

  8

  Czy poznam kwotę zwrotu podatku z Niemiec przed wysłaniem zeznania podatkowego?

  Tak, przed wysłaniem niemieckiego PIT-u do urzędu skarbowego informujemy o przewidywanym zwrocie podatku z zagranicy. Wyliczenie należnego podatku robimy nieodpłatnie. Chcemy, aby nasz klient wiedział, na czym stoi, zanim zdecyduję się na współpracę z nami. Dopiero po zatwierdzeniu przez klienta rozliczenia oraz uregulowaniu należności wysyłamy online rozliczenie podatkowe do właściwego urzędu skarbowego.
  9

  Czy mogę samodzielnie ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

  Oczywiście, możesz samodzielnie złożyć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec. Jednak proces ten może być skomplikowany i czasochłonny, dlatego wielu ludzi decyduje się na skorzystanie z usług biur rachunkowych takich jak Taxomi, które specjalizują się w zwrocie podatku z Niemiec. Jeżeli bowiem popełni się błędy przy złożeniu deklaracji w urzędzie skarbowym, czas oczekiwania na rozliczenie podatku znacznie się wydłuży.
  10

  Czy istnieje minimalna kwota zwrotu podatku z Niemiec?

  Nie jest ustanowiona minimalna kwota zwrotu podatku z Niemiec. Kwota ta zależy od wielu czynników, takich jak wysokość Twojego wynagrodzenia, podatki, które były pobierane, a także czas, w którym pracowałeś w Niemczech.