Zwrot podatku z Niemiec

Jak odzyskać zwrot podatku z Niemiec?

Wystarczy, że uzupełnisz formularz ROZLICZ PODATEK i prześlesz go do nas.

Po przesłaniu formularza i wysłaniu karty podatkowej, skontaktujemy się z Tobą. Uwzględnimy wszystkie należne Ci ulgi i odliczenia. Najpierw zrobimy bezpłatną kalkulację Twojego zwrotu podatku z zagranicy, następnie Ty zdecydujesz, czy mamy zająć się rozliczeniem podatku z Niemiec.

Jeśli zlecisz nam wykonanie rozliczenia podatkowego z Niemiec, będziemy do końca monitorować całą procedurę, a razie potrzeby kontaktować się z Niemieckim Urzędem Skarbowym (Finanzamt).

cooperation-analyst-chart-professional-paper-economics

Zwrot podatku z zagranicy - kto może go uzyskać?

Każdy, kto pracuje w Niemczech, czy to cudzoziemiec, czy obywatel niemiecki, z reguły musi również płacić niemiecki podatek dochodowy.

Wszystkie przepisy dotyczące niemieckiego podatku dochodowego dotyczą osób, które mają w Niemczech miejsce zwykłego pobytu lub zamieszkania. Narodowość nie odgrywa tu żadnej roli. Każdy, kto mieszka i pracuje w Niemczech, podlega niemieckiemu prawu podatkowemu.

Jeśli przyjrzymy się niemieckiemu prawu podatkowemu, szybko zauważymy, że obowiązek podatkowy dotyczy wszystkich, zarówno nieograniczony, jak i ograniczony.

businessman-accountant-holding-pen-working-desk-using-laptop-calculate-financial-report
office-with-documents-money-accounts

Podsumowując każdy, kto płaci podatki w Niemczech, może się starać o częściowy bądź całościowy zwrot podatku z Niemiec.

Na wysokość zwrotu podatku z Niemiec ma wiele czynników, takich jak związek małżeński, dochody w Polsce czy też odliczenia, dlatego każdy przypadek należy analizować indywidualnie.

Rozlicz swój podatek z Niemiec z nami w dogodny Ci sposób:Napisz do nas, a odezwiemy się do Ciebie!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez firmę TAXOMI z siedzibą 98-200 Sieradz ul. Ul. P.O.W 59. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów kontaktowych, marketingowych i statystycznych, w trakcie, a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez TAXOMI. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. Oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą.
  Zgoda została zaakceptowana.


  Najczęściej zadawane pytania

  1

  Czy poznam kwotę zwrotu podatku z Niemiec przed wysłaniem zeznania?

  Tak, przed wysłaniem niemieckiego PIT-u do Finanzamtu informujemy o przewidywanym zwrocie podatku z zagranicy. Wyliczenie należnego podatku robimy nieodpłatnie. Chcemy, aby nasz klient wiedział, na czym stoi, zanim zdecyduję się na współpracę z nami. Dopiero po zatwierdzeniu przez klienta rozliczenia oraz uregulowaniu należności wysyłamy online rozliczenie podatkowe do właściwego urzędu skarbowego.
  2

  Od czego zależy jaki zwrot podatku z Niemiec otrzymam?

  Wysokość zwrotu podatku z Niemiec zależy między innymi od różnicy, jaką podatnik ma rzeczywiście do zapłacenia za dany rok a pobraną przez pracodawcę i wpłaconą zaliczką z tytułu podatku dochodowego do Finanzamtu. Często zdarza się tak, że pracodawca co miesiąc płaci większą zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika, niż wynika to później z rocznej kalkulacji. Wówczas wychodzi zwrot podatku dochodowego dla podatnika przy rozliczeniu rocznym. Ponadto kwotę do opodatkowania można pomniejszyć poprzez uwzględnienie w deklaracji odliczeń i ulg podatkowych.
  3

  Kiedy mogę odzyskać cały zapłacony podatek z Niemiec?

  Cały zapłacony w Niemczech podatek można odzyskać wtedy, gdy wysokość dochodu do opodatkowania nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku. Kwota ta wynosiła dla singla w 2020 roku 9.408€ (w roku 2021 – 9744€), natomiast dla związku małżeńskiego 18.816€ (w roku 2021- 19.488€). Oznacza to, że jeśli podatnik w ciągu roku nie przekroczył odpowiednio kwoty wolnej, odzyska cały zapłacony podatek z Niemiec. Celem zatem każdego rozliczenia niemieckiego PIT-u jest pomniejszenie dochodu do opodatkowania, tak aby uzyskać jak najwyższy zwrot podatku z Niemiec. Ważne jest zatem uwzględnienie w deklaracji podatkowej odliczeń podatkowych oraz należnych ulg.
  4

  Za jakie lata mogę ubiegać się o zwrot z podatku z Niemiec?

  Rozliczenie podatku z Niemiec można wykonać na 4 ostatnie lata. Oznacza to, że w roku 2021 można uzyskać zwrot podatku z Niemiec za rok 2017, 2018, 2019 i 2020. Jeśli w ciągu ostatnich lat pracowałeś w Niemczech i nie zrobiłeś jeszcze deklaracji podatkowej, warto sprawdzić, czy nie należy Ci się zwrot z Niemieckiego fiskusa. Taxomi wykonuje bezpłatną kalkulację należnego zwrotu podatku z Niemiec. W sytuacji, kiedy wykonanie rozliczenia podatkowego nie będzie Ci się opłacało, nie ponosisz żadnych kosztów.
  5

  Kto może złożyć niemieckie zeznanie podatkowe?

  Jeżeli ktoś ma swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Niemczech podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Warunkiem na to jest zameldowanie na terenie Niemiec lub tak zwane miejsce pobytu w Niemczech. Jeżeli ktoś ma 183 dni nieprzerwanego pobytu w Niemczech, np. z tytułu podjęcia pracy. Zjazdy do Polski na weekend lub na urlop się tu nie liczą jako przerwanie tego okresu. W tym przypadku nie ma znaczenia, jak wysoki jest dochód osoby pracującej w Niemczech lub małżonka. Wspólne niemieckie zeznanie podatkowe jest zawsze dopuszczalne.

  Jeżeli ktoś ma dochody z Niemiec, ale nie ma ani miejsca zamieszkania, ani miejsca pobytu na terenie Niemiec może oddać rozliczenie podatkowe jako osoba z nieograniczonym obowiązkiem rozliczania się. Jednak w tym wypadku gra to dużą rolę, jakiej wysokości były dochody i w Niemczech i w Polsce.

  W przypadku osobnego i wspólnego rozliczenia co najmniej 90% dochodów musi przypadać na Niemcy lub nie może przekraczać kwoty wolnej od podatku (przy rozliczeniu wspólnym kwoty wolnej od podatku dla małżeństwa).
  6

  Czy istnieją również wypadki, w których wcale nie można się rozliczać w Niemczech?

  Jeżeli są spełnione wszystkie następujące kryteria, nie można się rozliczyć w Niemczech i zarazem odzyskać zwrotu podatku:

  • Brak zameldowania

  • Brak miejsca pobytu (183 dni)

  • Kwota zarobionych w Niemczech dochodów nie przekracza 12.250 €

  • Dochody zagraniczne przekraczają 4.704 € (2020r.) i stanowią więcej niż 10% wszystkich dochodów

  • Jeżeli nie ma dochodów z innych źródeł na terenie Niemiec

  • Jeżeli nie jest się na kombinacji klas podatkowych 3/5

  • Jeżeli się nie otrzymywało nieopodatkowanych świadczeń powyżej 410 €


  Kwoty wolne od podatku

  rok

  Osoba indywidualna

  Małżeństwo
  2018

  9.000 €

  18.000 €

  2019

  9.168 €

  18.336 €

  2020

  9.408 €

  18.816 €

  2021

  9.744 €

  19.488 €

  7

  Kiedy muszę dokonać płatności za rozliczenie podatkowe?

  Najpierw uzupełniasz formularz ROZLICZ PODATEK, następnie my kontaktujemy się z Tobą, optymalizujemy odliczenia i ulgi, robimy dla Ciebie bezpłatne wyliczenie zwrotu podatku z zagranicy. Po otrzymaniu od nas informacji o przewidywanej kwocie podatku, jaką dostaniesz z powrotem, decydujesz, czy mamy zrobić Twoje rozliczenie podatkowe. Jeśli zatwierdzisz rozliczenie, wysyłamy Ci informację o płatności. Dla osoby indywidualnej rozliczenie podatku z Niemiec kosztuje 80€ (lub 350 zł), natomiast rozliczenie wspólne dla osób, będących w związku małżeńskim wynosi 100€ (lub 450 zł). Po zaksięgowaniu należności wysyłamy do Finanzamtu deklarację podatkową.
  8

  Czy od odzyskanego zwrotu podatku z Niemiec zostanie pobrana prowizja?

  Taxomi nie pobiera żadnych prowizji od odzyskanej kwoty podatku z Niemiec. Cena za rozliczenie podatkowe jest u nas zawsze stała i nie zależy od wysokości zwrotu.
  9

  Czy będę musiał dokonać dodatkowych płatności?

  Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Cena poprowadzenia całej procedury związanej z odzyskaniem podatku z Niemiec jest zawsze taka sama. Cenimy sobie przejrzystość i jasne warunki współpracy.