Kindergeld - jak uzyskać zasiłek rodzinny?

Kindergeld 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć

Rozliczenie podatku z Niemiec z uwzględnieniem ulg i zwolnień pozwala uzyskać większy zwrot. Zastanawiasz się, jak prawidłowo wypełnić deklarację podatkową? Korzystasz z Kindergeld i nie wiesz, w jakiej klasie podatkowej się znajdujesz? Wypełnij formularz ROZLICZ PODATEK i prześlij go do nas!

Przeprowadzimy bezpłatnie kalkulację przewidywanego zwrotu, a następnie Ty zdecydujesz, czy przekażesz nam wykonanie rozliczenia z niemieckim urzędem skarbowym. Zapewniamy pełną obsługę całego procesu, od zgromadzenia wszystkich dokumentów po kontakt z niemieckim urzędem skarbowym.

Jeśli zlecisz nam wykonanie rozliczenia podatkowego z Niemiec, będziemy do końca monitorować całą procedurę, a w razie potrzeby kontaktować się z Niemieckim Urzędem Skarbowym (Finanzamt).

kindergeld-zasilek-rodzinny

Kto więc może starać się o Kindergeld w Niemczech?

Zasiłek rodzinny Kindergeld mogą otrzymać rodzice posiadający obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Osoby mieszkające w Niemczech również mają prawo do zasiłku rodzinnego w Niemczech.

Także jeśli rodzice nie mieszkają w Niemczech, ale jedno z nich pracuje w Niemczech, płacąc składki na ubezpieczenie społeczne (lub podlegając tym składkom, gdy np. to pracodawca je płaci), przysługuje mu zasiłek rodzinny Kindergeld. Dzieje się tak między innymi w przypadku kierowców zawodowych zatrudnionych przez niemieckie firmy.

ubezpieczenie-spoleczne
Taxomi - rozliczenie podatku z Niemiec

Podsumowując każdy, kto płaci podatki w Niemczech, może się starać o częściowy bądź całościowy zwrot podatku z Niemiec>.

Na wysokość zwrotu podatku z Niemiec ma wiele czynników, takich jak związek małżeński, dochody w Polsce czy też odliczenia, dlatego każdy przypadek należy analizować indywidualnie.

Rozlicz swój podatek z Niemiec z nami w dogodny Ci sposób:Napisz do nas, a odezwiemy się do Ciebie!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez firmę TAXOMI z siedzibą 98-200 Sieradz ul. Ul. P.O.W 59. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów kontaktowych, marketingowych i statystycznych, w trakcie, a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez TAXOMI. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. Oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą.
  Zgoda została zaakceptowana.


  Najczęściej zadawane pytania

  1

  Ile wynosi zasiłek rodzinny w Niemczech?

  Od 1 stycznia 2021 roku zasiłek Kindergeld wynosi:
  • na 1. dziecko 219 Euro
  • na 2. dziecko 219 Euro
  • na 3. dziecko 225 Euro
  • każde kolejne dziecko 250 Euro.
  2

  Jakie warunki musi spełniać dziecko, aby rodzicowi przysługiwało Kindergeld?

  Na dziecko w wieku przysługuje Kindergeld, jeśli:
  • 0-18 lat:
   • mieszka w gospodarstwie domowym rodziców (niekoniecznie w Niemczech)
  • 18-21 lat:
   • jest zgłoszone w agencji pracy w kraju jako poszukujący pracy
  • 18-25 lat:
   • uczęszcza do szkoły wyższej (w okresie przejściowym między szkołą średnią a wyższą przysługuje Kindergeld przez okres do 4 miesięcy, jeśli dostarczymy dowód ubiegania się o miejsce na uczelni wyższej; może zarówno w czasie przerwy jak i kształcenia wykonywać pracę zarobkową do 20 h tygodniowo, niezależnie od wynagrodzenia)
  • niezależnie od wieku:
   • z powodu niepełnosprawności fizycznej, umysłowej lub psychicznej nie jest w stanie się utrzymać (warunkiem jest, że niepełnosprawność wystąpiła przed ukończeniem 25. roku życia).
  3

  Kindergeld – jak uzyskać zasiłek rodzinny?

  Wszystkich, czy to obywateli Niemiec, czy innych krajów, obowiązuje złożenie wniosku. Jako obywatel kraju członkowskiego UE rodzic może złożyć odpowiedni wniosek zaraz po rozpoczęciu pracy na terenie Niemiec. Ważne jest to, aby zbyt długo nie zwlekać ze składaniem wniosku, ponieważ od 2018 o zasiłek rodzinny w Niemczech, można się ubiegać tylko do pół roku wstecz, Wniosek należy dostarczyć do właściwej rodzicowi instytucji Familienkasse (niemieckiej kasa świadczeń rodzinnych).
  4

  Jak złożyć wniosek o Kindergeld?

  Przy składaniu wniosku o Kindergeld, należy pamiętać o tym, by był on kompletny i nie zawierał żadnych braków. Do wniosku o Kindergeld należy załączyć odpowiednie załączniki, które są uzależnione od indywidualnej sytuacji każdego wnioskującego. Im więcej niewiadomych i zapytań ze strony Familienkasse, tym dłuższa staje się procedura otrzymania zasiłku. W przypadku składania wniosku o Kindergeld na dziecko urodzone w Polsce, należy załączyć unijny akt urodzenia dziecka, o który należy poprosić polskie organy (należy pytać o tzw. wielojęzyczny formularz standardowy). Przedkłada się wtedy ten formularz wraz z aktem urodzenia.

  Należy więc wypełnić odpowiedni wniosek wraz z załącznikami oraz ewentualny akt urodzenie/inne zaświadczenia (np. o nauce w szkole lub na uczelni wyższej). Jeśli co najmniej jeden rodzic mieszka lub prowadzi działalność zarobkową poza granicą Niemiec lub pobierane są świadczenia od innego państwa niż Niemcy (np. 500+), należy wypełnić „Załącznik zagranica“.
  5

  Niezbędne dokumenty do uzyskania zasiłku rodzinnego w Niemczech

  W zależności od wykonywanej przez rodziców działalności, ich miejsca zamieszkania oraz wieku dziecka Familienkasse może wymagać innego kompletu dokumentów. Zawsze będą to:

  • akty urodzenia dzieci
  • akt małżeństwa
  • zaświadczenie o wykonywanej pracy (np. Gewerbeanmeldung w przypadku samozatrudnionych lub Arbeutgeberbescheinigung w przypadku bycia przez kogoś zatrodnionym).

  Wyżej wymienione dokumenty są jedynie podstawowymi dokumentami jakie należy złożyć. Familienkasse ma prawo żądać jeszcze szeregu innych zaświadczeń. Z tego względu istotne jest, ale listę dokumentów przegotować indywidualnie dla każdego, chcącego pobierać zasiłek rodzinny w Niemczech, gdyż każdy przypadek może być inny.

  Czas oczekiwania na decyzję może być wydłużony nawet do 12 miesięcy, jeśli Familienkasse dopatrzy się błędu we wniosku lub będzie potrzebowało kolejnych dokumentów potwierdzających nasze prawo do zasiłku Kindergeld. Należy też pamiętać, że mamy obowiązek informować urząd o każdej zmianie mogącej wpłynąć na wypłacanie zasiłku (np. zmiana miejsca zamieszkania jednego z rodziców, zmiana szkoły, zakończenie nauki przez dziecko, rozpoczęcie pracy przez dziecko, zmiana miejsca pracy itp.).

  6

  Kindergeld a 500+ – najważniejsze informacje

  Prawo europejskie nie zezwala na kumulowanie przysługujących świadczeń rodzinnych. Nie można więc pobierać jednocześnie 500+ i Kindergeld w całości. Zgodnie jednak z tym samym prawem, obywatel UE nie może być na tym prawie stratny, a więc różnica między tymi dwoma składkami jest wyrównywana.

  W przypadku gdy rodzice dziecka mają prawo zarówno do 500+, jak i Kindergeld, należy ustalić tzw. „kraj pierwszeństwa“. Jeśli np. małżonek pracuje w Niemczech, a małżonka pozostaje bezrobotna w Polsce, to Niemcy zostaną uznane za „kraj pierwszeństwa“. Nie przysługuje wtedy wyrównanie, jako że zasiłek rodzinny w Niemczech jest wyższy niż w Polsce. Jednak jeśli małżonka pracuje i mieszka z dzieckiem w Polsce, a małżonek pracuje w Niemczech, to Polska zostanie „krajem pierwszeństwa“. W takim wypadku jako wyrównanie przysługuje tzw. dodatek dyferencyjny, czyli różnica świadczeń pomiędzy kwotą świadczenia z Niemiec, a kwotą świadczeń przewidzianych przez ustawodawstwo polskie. Przy przeliczaniu obowiązuje kurs Europejskiego Banku Centralnego z pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpatrujemy prawo do świadczenia. 500+ to obecnie w przeliczeniu około 110 Euro. Zatem dodatek dyferencyjny względem Kindergeld będzie wynosił praktycznie dwukrotność świadczeń 500+.

  7

  Jak sprawdzić status Kindergeld?

  Nie ma możliwości sprawdzenia statusu Kindergeld online na stronie Familienkasse. Należy w tym celu zwrócić się bezpośrednio do kasy świadczeń rodzinnych.

  Zwróć się do nas i uzyskaj profesjonalną pomoc przy zasiłku rodzinnym Kindergeld.

  ROZLICZ PODATEK